Garantie AKT Decor

 

Cu o experiență de peste 15 ani în execuția mobilierului din fier forjat, AKT Décor Grup garantează calitatea pieselor de mobilier executate. Drept dovadă, vă oferim o garanție de 20 de ani pentru structura metalică a paturilor.

 

Garanţiile AKT Décor Grup nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003.

 AKT Décor Grup se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate. Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale), într-un termen de 20 de ani de la livrarea paturilor și 2 ani pentru celelalte produse, vor avea dreptul:

 

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);

- să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.

 

Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse.

 

Prin urmare, orice defect de fabricație găsit la produsele AKT Decor este acoperit de serviciul de garanţie

Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, prezentele condiţii aferente garanțiilor oferite produselor AKT Décor Grup se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale.

 

Prezenta garanție reprezintă certitudinea calității unui produs și se aplică oricărui produs AKT Décor Grup achiziționat în România.

 

Garanţia oferită de AKT Décor Grup are ca scop:

 

- Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricaţie sau de material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.

 

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:

 

- Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate.

 

- Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate;

 

- Spargerea, zgârierea și ciobirea;

 

- Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale.

 

- Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere).

 

Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării produsului. Durata garanţiei:

 

- Garanţia pentru paturi este de 20 de ani. Condiţiile garanţiei sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în condiţii normale.


Pregatirea decorului la ultima sedinta foto.